جدید ترین ها

فروش - آپارتمان

199,999,980
90.00 متر
  • کد فایل : 1640-259
  • منطقه : عظیمیه, کرج, گلستان,

فروش - آپارتمان

640,000,000
160.00 متر
  • کد فایل : 2039-259
  • منطقه : بوستانها, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

648,000,000
162.00 متر
  • کد فایل : 2040-259
  • منطقه : حافظ شمالي, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

573,750,000
153.00 متر
  • کد فایل : 2041-259
  • منطقه : حافظ شمالي, عظیمیه, کرج,