جدید ترین ها

فروش - آپارتمان

325,000,000
100.00 متر
  • کد فایل : 3094-259
  • منطقه : پامچال, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

441,000,000
126.00 متر
  • کد فایل : 3095-259
  • منطقه : میدان اسبی, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

411,950,000
107.00 متر
  • کد فایل : 3096-259
  • منطقه : نيک نژاد شمالي, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

392,000,000
140.00 متر
  • کد فایل : 3097-259
  • منطقه : حافظ شمالي, عظیمیه, کرج,