جدید ترین ها

فروش - آپارتمان

300,000,000
140.00 متر
  • کد فایل : 3145-259
  • منطقه : شهرك اوج, نبوت, کرج,

فروش - آپارتمان

900,000,000
150.00 متر
  • کد فایل : 3150-259
  • منطقه : ندا, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

507,500,000
145.00 متر
  • کد فایل : 3149-259
  • منطقه : میدان اسبی, عظیمیه, کرج,

فروش - آپارتمان

518,400,000
144.00 متر
  • کد فایل : 3148-259
  • منطقه : ندا, عظیمیه, کرج,